Prijímačky do osemročného gymnázia - Slovenčina

Pripravili sme 10 interaktívnych testov zo slovenského jazyka, ktoré pomôžu Vášmu dieťaťu v príprave na prijímacie pohovory do osemročného gymnázia.
  • 10 testov zo slovenského jazyka. Spolu 150 úloh.
  • Testy môžete spustiť s časovým obmedzením. Môžete teda simulovať reálne podmienky prijímačiek.
  • Po skončení testu systém automatický vyhodnotí žiakove odpovede a zobrazí mu správne výsledky.
  • Systém eviduje štatistiku úspešnosti v jednotlivých testoch.
  • Rodičia môžu sledovať, ako sa dieťaťu darí.
  • Iba za 0,95 € na 1 rok

Ukážky testov

O nás | Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2011