Príprava na celoslovenské Testovanie 9

Pripravili sme 50 interaktívnych testov, ktoré pomôžu Vášmu dieťaťu v príprave na celoslovenské Testovanie 9.
  • 30 testov zo slovenčiny, 20 testov z matematiky. Spolu 950 úloh.
  • Testy môžete spustiť s časovým obmedzením. Môžete teda simulovať reálne podmienky Testovania 9.
  • Po skončení testu systém automatický vyhodnotí žiakove odpovede a zobrazí mu správne výsledky.
  • Systém eviduje štatistiku úspešnosti v jednotlivých testoch.
  • Rodičia môžu sledovať, ako sa dieťaťu darí.
  • Iba za 0,95 € na 1 rok

Ukážky testov

Matematika Slovenčina
O nás | Kontakt | © aSc Applied Software Consultants 2011